Jonathan Swift's Books

Gulliver's Travels

Jonathan Swift

3.6 of 212,166 users

A Modest Proposal

Jonathan Swift

4.1 of 37,412 users

A Tale of a Tub

Jonathan Swift

3.5 of 1,560 users

Major Works

Jonathan Swift

4.2 of 69 users

Celtic Poets

Jonathan Swift

4.1 of 21 users

Opere

Jonathan Swift

4.5 of 4 users

Seraglio

Jonathan Swift

3.0 of 2 users