Jonathan Swift's Books

Gulliver's Travels

Jonathan Swift

3.6 of 218,676 users

A Modest Proposal

Jonathan Swift

4.1 of 38,695 users

A Tale of a Tub

Jonathan Swift

3.6 of 2,325 users

Major Works

Jonathan Swift

4.1 of 72 users

Celtic Poets

Jonathan Swift

4.1 of 21 users

Seraglio

Jonathan Swift

3.0 of 2 users

Szatírák

Jonathan Swift

3.0 of 1 users