Judo 20 Du 01 01 1979 Tournoi De Paris 79 Yamashita