Mites Clssics En La Literatura Catalana Moderna Contempornia